Home Là gì - Tại sao Sóng Âm Là Gì Vật Lý 12?

Sóng Âm Là Gì Vật Lý 12?

0
Sóng Âm Là Gì Vật Lý 12?

1. Vật lý lớp 12 – Sóng âm là gì?

Định nghĩa: Sóng âm là sóng cơ truyền được trong môi trường rắn – lỏng. Sóng âm không truyền được trong chân không.

  • Phân loại: Sóng âm có thể là sóng dọc và sóng ngang
  • Môi trường: Sóng âm truyền trong chất rắn lỏng khí.
  • Trong môi trường xốp, sóng hầu như không nhìn thấy
  • Cảm giác âm thanh phụ thuộc vào: nguồn âm thanh, tai người nghe

2. Tốc độ truyền âm?

Trong mỗi phương tiện, âm thanh truyền đi với tốc độ hữu hạn, hữu hạn.

3. Một số bài tập về sóng âm?

* Bài 1 trang 55 SGK Vật Lý 12: Hạ âm và siêu âm có cùng bản chất không?

° Lời giải bài 1 trang 55 SGK Vật Lý 12:

– sóng hạ âm và sóng siêu âm có cùng bản chất là sóng cơ, chỉ khác tần số.

* Bài 2 trang 55 SGK Vật Lý 12: Sóng âm là gì?

° Lời giải bài 1 trang 55 SGK Vật Lý 12:

– Sóng âm là sóng cơ lan truyền trong môi trường rắn, lỏng, khí.

* Bài 3 trang 55 SGK Vật Lý 12: Âm nhạc là gì?

° Lời giải bài 3 trang 55 SGK Vật Lý 12:

Âm nhạc là âm thanh có tần số xác định, thường do nhạc cụ phát ra.

* Bài 4 trang 55 SGK Vật Lý 12: Trong ba phương tiện rắn, lỏng và khí, âm truyền nhanh nhất trong môi trường nào, chậm nhất trong môi trường nào?

° Lời giải bài 4 trang 55 SGK Vật Lý 12:

– Trong ba môi trường: rắn, lỏng và khí, âm truyền nhanh nhất trong chất rắn và chậm nhất là âm trong không khí.

* Bài 5 trang 55 SGK Vật Lý 12: Cường độ âm thanh được đo là gì?

° Lời giải bài 5 trang 55 SGK Vật Lý 12:

– Cường độ âm I tại một điểm là đại lượng đo bằng năng lượng mà sóng âm truyền trên một đơn vị diện tích đặt tại điểm đó, vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian.

– Đơn vị của cường độ âm là oát trên mét vuông, kí hiệu là: W / m2

* Bài 6 trang 55 SGK Vật Lý 12: Chọn các câu trả lời đúng. Siêu âm là âm:

  1. A. có tần số lớn
  2. B. có cường độ lớn
  3. C. có tần số trên 20000Hz
  4. D. truyền trong mọi môi trường nhanh hơn âm

° Lời giải bài 6 trang 55 SGK Vật Lý 12:

¤ Chọn câu trả lời: C. có tần số trên 20000Hz

– Sóng siêu âm: Sóng âm thanh có tần số lớn hơn 20000Hz không gây ra thính giác ở người.

* Bài 7 trang 55 SGK Vật Lý 12: Chọn các câu trả lời đúng. Cường độ âm thanh được đo bằng:

A. oát trên mét vuông.

B. quyền lực

C. niuton trên mét vuông

D. niuton trên mét

° Lời giải bài 7 trang 55 SGK Vật Lý 12:

¤ Chọn câu trả lời của bạn: A.at trên mét vuông.

– Cường độ âm I tại một điểm là đại lượng đo bằng năng lượng mà sóng âm truyền trên một đơn vị diện tích đặt tại điểm đó, vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian.

– Đơn vị của cường độ âm là oát trên mét vuông, kí hiệu là: W / m2

* Bài 8 trang 55 SGK Vật Lý 12: Một tấm thép dao động điều hoà với chu kì T = 80ms. Nó có thể được nghe thấy?

° Lời giải bài 8 trang 55 SGK Vật Lý 12:

¤ Bài toán: T = 80 (ms) = 80.10-3(S).

– Chúng ta có: 

– Ta thấy: 12,5 (Hz) <16 (Hz) là sóng hạ âm nên âm này ta không nghe được.

* Bài 9 trang 55 SGK Vật Lý 12: Một siêu âm có tần số 1MHz. Sử dụng bảng 10.1 SGK, hãy tính bước sóng của sóng siêu âm này trong không khí tại 0oC và trong nước ở 15oC.

° Lời giải bài 9 trang 55 SGK Vật Lý 12:

¤ Chủ đề cho: f = 1MHz = 106(Hz); tkk = 00C và tQuốc gia = 150C

– Theo bảng 10.1, vận tốc âm trong không khí bằng 0oC là vkk = 331 (m / s), trong nước ở 15oC là vn = 1500 (m / s).

– Chúng tôi có, trên không ở 00C thì bước sóng siêu âm là:

Nội địa trong 150C thì bước sóng siêu âm là:

* Bài 10 trang 55 SGK Vật Lý 12: Để đo tốc độ âm thanh bằng gang, nhà vật lý người Pháp Bi-ô-ga đã dùng một ống gang dài 951,25m. Một người dùng búa đập vào một đầu ống gang, một người khác ở đầu kia nghe thấy hai tiếng gõ, một tiếng truyền qua ống gang và một tiếng truyền qua không khí trong ống gang; Hai giờ này cách nhau 2,5 giây. Cho tốc độ âm trong không khí là 340m / s, hãy tính tốc độ âm trong gang.

° Lời giải bài 10 trang 55 SGK Vật Lý 12:

– Gọi vĐầu tiên, v2 lần lượt là vận tốc truyền âm trong gang và trong không khí.

– Thời gian người đó nghe được âm truyền trong gang là: 

– Thời gian người đó nghe được âm thanh trong không khí là: 

– Theo sản lượng, ta có: Δt = t2 – tĐầu tiên = 2,5 (s); s = 951,25m; v2 = 340 (m / s).

(Chú ý: Vận tốc âm truyền trong gang nhanh hơn vận tốc truyền âm trong không khí)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here