Home Là gì - Tại sao Liên Từ Là Gì Trong Tiếng Anh? Cách Dùng Liên Từ Như Thế Nào?

Liên Từ Là Gì Trong Tiếng Anh? Cách Dùng Liên Từ Như Thế Nào?

0
Liên Từ Là Gì Trong Tiếng Anh? Cách Dùng Liên Từ Như Thế Nào?

1. Tìm hiểu về liên từ:

Conjugated là một từ phổ biến trong tiếng Anh. Thông thường, chúng được sử dụng để kết nối các từ, cụm từ hoặc nhóm từ với nhau. Trên thực tế, vai trò của liên từ trong tiếng Anh là vô cùng quan trọng trong cả văn nói và văn viết. Bởi vì, nếu không có các liên từ, các câu sẽ trở nên rời rạc, rời rạc và thiếu tính liên kết.

2. Phần liên từ là gì?

Chúng ta sẽ có ba loại liên từ cơ bản trong tiếng Anh: Liên từ đơn: and, so, but, bởi vì, mặc dù, so, hoặc,…. Liên từ ghép: miễn là, cũng như, với điều kiện rằng, để điều đó, mặc dù điều đó, … Liên từ (kết hợp với tính từ, danh từ): so… that, not… nor, not only… .. but also ,…

Ví dụ về một số liên từ:

 • CHO: giải thích lý do hoặc mục đích (sử dụng cùng loại bởi vì)

Ví dụ: Tôi tập thể dục buổi sáng hàng ngày vì tôi muốn giữ dáng.

* Lưu ý: khi đóng vai trò là liên từ, cho Chỉ đứng ở giữa câu, sau cho phải sử dụng một mệnh đề và trước cho phải có dấu phẩy (,)

 • VÀ: thêm / thêm một thứ vào một thứ khác

Ví dụ: Tôi tập thể dục buổi sáng mỗi ngày để giữ dáng và thư giãn.

 • NOR: dùng để thêm ý kiến ​​phủ định vào ý tưởng phủ định đã nêu trước đó.

Ví dụ: Tôi không thích nghe nhạc cũng như chơi thể thao. Tôi chỉ quan tâm đến việc đọc.

 • NHƯNG: dùng để diễn tả các từ đối lập, trái nghĩa

Ví dụ: Anh ấy làm việc nhanh chóng nhưng chính xác.

 • HOẶC: dùng để đại diện cho một lựa chọn khác.

Ví dụ: Bạn có thể chơi trò chơi hoặc xem TV.

 • YET: dùng để giới thiệu một ý kiến ​​trái ngược với ý kiến ​​trước đó (tương tự nhưng)

Ví dụ: Tôi đã mang theo một cuốn sách trong kỳ nghỉ của mình, nhưng tôi chưa đọc một trang nào.

 • SO: đề cập đến một kết quả hoặc ảnh hưởng của một hành động / sự kiện được đề cập trước đó.

Ví dụ: Tôi đã bắt đầu hẹn hò với một cầu thủ bóng đá, vì vậy bây giờ tôi có thể xem trận đấu mỗi tuần.

3. Kkiến thức về liên từ trong tiếng Anh

 • Từ đồng nghĩa và cách sử dụng:
 • Mệnh đề chỉ ra nguyên nhân, các liên kết được dịch vì:

Bởi vì = As = Kể từ + mệnh đề

= Do = Do = Do + N-cụm từ (cụm danh từ)

 • Mệnh đề chỉ sự nhượng bộ, các động từ được dịch là:

Mặc dù = Mặc dù = Mặc dù = Mặc dù điều đó + mệnh đề

= Mặc dù = Bất chấp + N-cụm từ.

 • Theo mục đích, các liên từ được dịch thành:

So that = In order that + khoản

= So as = in order + to verb (động từ nguyên mẫu phải).

 • As long as = Cung cấp điều đó + mệnh đề: miễn là
 • If = What if = Even if = When = Giả sử rằng = Trong trường hợp + mệnh đề: nếu
 • If not = to + mệnh đề: ngược lại
 • Tuy nhiên = I / mệnh đề + mệnh đề: tuy nhiên.

Để mở rộng về các liên từ đẳng áp:

 • hoặc… .. hoặc: hoặc… .hoặc…
 • cũng không…. cũng không: không… .. cũng không….
 • not only… .. but also: không chỉ…. nhưng cũng….
 • cả hai… .và: cả hai… .và….
 • không ít hơn: không kém….
 • Thêm vào: để thêm vào đó
 • Theo: theo theo
 • do đó: do đó, do đó.
 • ngoài: bên cạnh đó.
 • else = else: nếu không

Liên từ ghép dưới dạng … .as …

 • càng sớm càng tốt: ngay khi
 • cũng như: cũng như
 • miễn là: miễn là
 • theo như: theo
 • sớm nhất: ngay từ khi
 • as much as: gần như, gần như
 • as many as: vâng (dùng để diễn tả sự ngạc nhiên vì số lượng quá lớn).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here