Home Là gì - Tại sao Trong Triết Học Tiền Là Gì?

Trong Triết Học Tiền Là Gì?

0

Theo kinh tế học “Tiền là tiền khi chỉ xét chức năng là phương tiện thanh toán, là tiền tệ được pháp luật quy định để phục vụ trao đổi hàng hóa và dịch vụ của một quốc gia, nền kinh tế”. Theo định nghĩa này, tiền cũng có thể được gọi là tiền lưu hành. Triết học Mác – Lênin, trên cơ sở nghiên cứu về lịch sử và bản chất tiền tệ của K.Marx đã xác định: “Tiền tệ là hàng hoá đặc biệt tách ra từ trong thế giới hàng hoá như một vật ngang giá chung thống nhất. đối với các hàng hoá khác, nó thể hiện lao động xã hội và thể hiện mối quan hệ giữa những người sản xuất hàng hoá.

>> Cách tải miễn phí tài liệu từ 123doc.net

>> AUD là gì? Phí chuyển đổi từ AUD sang VND như thế nào?

1. Tiền tệ theo quan điểm Mác – Lênin bao gồm 5 chức năng sau:

– Chức năng đo giá trị: Giá trị của mỗi hàng hóa được biểu thị bằng số lượng
tiền nhất định. Tiền tệ có thể đóng vai trò là thước đo giá trị vì bản thân nó đã là hàng hóa.
có giá trị như bất kỳ hàng hóa nào khác.
Khái niệm, chức năng và sự phát triển của tiền
1/3
– Chức năng lưu thông xe Một chức năng tiền tệ khác. Tại thời điểm này, tiền làm
là hàng đổi hàng và bằng tiền mặt.
– Chức năng phương tiện: Thực hiện chức năng này, tiền rút khỏi lưu thông và hầu hết
phải có đủ giá trị. Chỉ tiền, vàng, tiền, thỏi, bạc và châu báu
Vàng và bạc có thể làm chức năng này.
– Chức năng phương tiện thanh toán: Khi tiền được dùng để trả nợ, để trao đổi
hàng hóa … là khi tiền thực hiện chức năng này.
– Chức năng tiền tệ quốc tế: Tiền không chỉ được sử dụng trong một quốc gia mà còn
Nó cũng có thể được sử dụng bên ngoài quốc gia, khi tiền thực hiện chức năng tiền tệ
thế giới.

Theo quan điểm của các nhà kinh tế học hiện đại, tiền có ba chức năng tiêu biểu:
Chức năng trao đổi phương tiện, phương tiện đo lường và chức năng phương tiện tính toán
chức năng tích lũy phương tiện.

– Chức năng trao đổi phương tiện: Tiền là vật ngang giá chung, là vật trung gian cho các vật
Việc trao đổi hàng hóa giữa người này với người khác trở nên thuận tiện hơn. Phương tiện được trao
Tiền tệ là chức năng quan trọng nhất của tiền tệ. Nếu không có chức năng này, tiền tệ sẽ
không còn nữa.
– Chức năng của phương tiện đo và tính giá trị: Đo lường giá trị của hàng hóa và dịch vụ
Với tiền cũng giống như việc đo khối lượng bằng một chiếc cân và đo khoảng cách bằng mét.
Tiền tệ là thước đo phổ biến được sử dụng trong các mối quan hệ xã hội. Cảm ơn
chức năng kiếm tiền ngày càng phổ biến này trong sự phát triển của đo lường
của xã hội, đo lường mức sống của người dân … Nó đã tạo ra một nền kinh tế thực
tiền tệ.
– Chức năng xe tích lũy: Tích lũy là cơ sở để tái sản xuất và mở rộng sản xuất
vì vậy nó cũng là cơ sở của sự phát triển kinh tế. Tiền có chức năng này như nó vốn có
phương tiện trao đổi, là tài sản có tính thanh khoản cao nhất.

2. Quá trình phát triển tiền tệ

Khi nền kinh tế còn sơ khai, lúc đó chưa có ngân hàng thì tiền dùng để trao đổi là
Hiện vật (tiền hàng hóa) là tiền được tạo ra từ các hình thức vật chất mà bản thân nó
nó có sẵn để sử dụng, nó không được xuất bản bởi bất kỳ tổ chức nào. Là nền sản xuất
và trao đổi hàng hóa đang phát triển từng ngày, nhân loại đã tìm thấy và khai thác kim
Loại hàng hóa thể hiện nhiều nhược điểm của hàng hóa khi kim loại được chọn
mệnh giá thông dụng với các ưu điểm như: bền, gọn nhẹ, mệnh giá bình dân. Cho thuận tiện
Đối với việc lưu thông tiền xu, ngân hàng có quy định thống nhất về việc đúc tiền như để kích cầu
Khái niệm, chức năng và sự phát triển của tiền
2/3
thước, hình dạng, trọng lượng cho mỗi loại tiền tệ, đặt tên tiền xu, quy ước
một phần của đồng xu. Tiền kim loại do nhà nước và cá nhân đúc, nhưng bình đẳng
phải được nhà nước quản lý, đánh dấu sự ra đời của doanh nghiệp phát hành tiền.
Nhờ số tiền này, kinh tế đi vào ổn định hơn, cũng trên cơ sở đó, nhà
Các quốc gia thời đó không chỉ phát hành tiền kim loại mà còn phát hành tiền giấy.
Như vậy, thời kỳ này đã xuất hiện tiền kim loại và tiền giấy, nhưng chưa xuất
hiện ngân hàng.

Hoạt động ngân hàng xuất hiện là một tất yếu khách quan do yêu cầu của nền kinh tế. ngân hàng
NHTM (NHTM) là ngân hàng đầu tiên xuất hiện, trong giai đoạn đầu hoạt động
Ngân hàng còn rất sơ khai, ngân hàng sẽ phát hành chứng chỉ hoặc kỳ
Số phiếu đúng bằng giá trị vàng mà khách hàng gửi vào ngân hàng, là khả năng
chuyển đổi những giấy tờ đó thành vàng luôn luôn thuận tiện. Tuy nhiên, với tốc độ
lưu thông ngày càng nhiều, nhu cầu về tiền ngày càng nhiều thúc đẩy sự ra đời
của hàng loạt ngân hàng thương mại. Điều này dẫn đến rất nhiều tiền giấy được lưu hành
Ở những điểm khác nhau, nhiều ngân hàng vì mục tiêu lợi nhuận đã phát hành kỳ phiếu
Không có vàng để đảm bảo khả năng thanh toán khiến người dân nghi ngờ, mất uy tín
Tín dụng của khách hàng đối với các ngân hàng nhỏ và họ đổ xô nhau đến các ngân hàng lớn, đến hạn
Trong khi đó, các ngân hàng lớn có cơ hội mở rộng và mua lại các ngân hàng nhỏ. Bên
Bên cạnh đó, với nhiều loại giấy được đưa vào lưu thông làm cho tiền tệ không ổn định, do đó
buộc Nhà nước phải can thiệp để thống nhất việc phát hành tiền và đảm bảo an toàn
Tiền giấy lưu hành bằng cách chỉ phát hành một số ngân hàng nhất định
Giấy bạc ngân hàng gọi là ngân hàng phát hành. Ngân hàng phát hành là ngân hàng
hàng có vốn lớn, chi nhánh nhiều, có uy tín trên thị trường.

Cuối thế kỷ XIX, một số nước đã hình thành ngân hàng phát hành và ngân hàng phát hành
Thông lệ này đã thực hiện một số chức năng của ngân hàng trung ương. Và đến đầu thế kỷ XX, các quan
Chức năng phát hành tiền đã được tách hoàn toàn khỏi chức năng kinh doanh tiền tệ của các ngân hàng thương mại,
đánh dấu sự ra đời của ngân hàng trung ương, và ngân hàng trung ương trở thành cơ quan độc quyền phát hành tiền
ở một quốc gia. Sự phát triển của công nghệ ngân hàng ngày càng hiện đại
cho phép thay thế một phần tiền giấy, tiền xu do ngân hàng trung ương phát hành bằng
Tiền điện tử, điều này mang lại lợi ích to lớn cho bất kỳ quốc gia nào vì nó giúp
để tăng tốc độ luân chuyển vốn cho nền kinh tế.

* Bên ngoài: Làm thế nào để kiếm tiền? Bạn có thể học kiếm tiền online trên điện thoại qua các bài viết

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here